Đối tác của ANewPlus ANewTips Xem Ngay!

Sitetro UI V6.3 Premium Blogger Template - Best Speed - SEO - AdSense - Design


Bạn đã chán ghét những tính năng bình thường của template Median ui.Bạn muốn có nhiều tính năng hơn để giúp seo blog,thì hãy xem giới thiệu template mới do chúng tôi tạo.
Demo

Và Giải pháp Đơn giản là Sitetro Ui, Đây là phiên bản sửa đổi của tất cả các mẫu đó để có giao diện và hoạt động tốt hơn. Nhà phát triển Sitetro Ui Ngo Vi Minh Hieu cũng bao gồm một số tính năng nâng cao và các tùy chỉnh cho mẫu đã sửa đổi.

Vì vậy, hãy biết về nó một cách chi tiết-

Sitetro Ui Blogger Template

Sitetro Ui là Mẫu Blogger Mới được tạo bởi một Ngo Vi Minh Hieu riêng lẻ với sự trợ giúp của Mẫu Blogger của Imagz và Median UI. Sitetro Ui Đi kèm với IMagz Landing Page hoặc Median UI Dashboard Khái niệm giao diện người dùng Bảng điều khiển giao diện người dùng cũng bao gồm chân trang của mẫu fletro pro.

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng Sitetro Ui là phiên bản Kết hợp của IMagz, Median UI và Fletro Pro của Jagodesain.

Tuy nhiên, nó không chỉ là một phiên bản kết hợp của các mẫu đó, nó có một số tính năng nâng cao mà bạn sẽ không tìm thấy trong các mẫu đó theo mặc định.

Features of Sitetro Ui

Như Chúng tôi biết Sitetro Ui được tạo ra với sự trợ giúp của Median Ui và Imagz Chủ yếu, vì vậy các Tính năng chính của Sitetro Ui có thể là Tương tự, nhưng chúng tôi đã đề cập đến tất cả các tính năng chính bên dưới.

Sitetro Ui Template Main Feature Availability Check

Features Availability
Mobile Responsive Yes
Schema MarkupYes
SEO Friendly Yes
Ads ReadyYes
Fast Loading Yes
New Featured Post Yes
Shortcode Support No
Auto Read More With Thumbnail Yes
Error 404 Yes
Responsive Footer Yes
Social Follow Button Yes
Multi Drop Down Yes
Search Widget Yes
Related Posts With Thumbnail Yes
Social Share Button Yes
Email News Letter Widget Yes
Recent Post Widget Yes
Detailed Documentation Yes
Best Responsive Menu And Layout Yes

Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các tính năng chính quan trọng cho Sitetro Ui, Bây giờ chúng tôi thảo luận về một số tính năng nâng cao làm cho chủ đề Sitetro Ui khác với những tính năng khác.

Sitetro Ui is free or paid?

Hiện tại, Sitetro Ui không có bất kỳ phiên bản miễn phí nào nhưng bạn chỉ muốn trả phí một lần sau đó bạn sẽ được cập nhật miễn phí mãi mãi. Vui lòng kiểm tra bản demo cho đúng vì trong chính sách của ANewPlus họ không hoàn tiền. Bạn không thể bán lại mẫu Blogger này vì thiết kế Fineshop bị nghiêm cấm bán lại mẫu này.

My views about Sitetro Ui V6.3 ?

Vì bản thân tôi đang sử dụng chủ đề này và tôi rất hài lòng với chất lượng của nó và mọi khía cạnh đều quá tốt và tuyệt vời. Mặc dù tôi cũng đang giúp đỡ sự phát triển của nó và chia sẻ cho bạn một tin tuyệt vời😅. Đến phiên bản V3 của Chủ đề này, nó sẽ được thay đổi hoàn toàn và là một trong những chủ đề blogger tốt nhất từ trước đến nay💪

Thanks

Ngo Vi Minh Hieu

1 comment

  1. Các bạn có thể mua template Sitetro Ui bằng cách ib facebook: https://www.facebook.com/ngoviminhhieu/

Cookies Consent

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Cookies Policy

We employ the use of cookies. By accessing Lantro UI, you agreed to use cookies in agreement with the Lantro UI's Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.