Đối tác của ANewPlus ANewTips Xem Ngay!

Share code xóa bỏ hiện thị khoảng trống của Google Adsense

 Hi đã lâu rùi mình chưa share code,nên hôm nay mình sẽ Share code xóa bỏ hiện thị khoảng trống của Google Adsense.

Tạo khung chứa code có nút Copy và Download Code đẹp cho Blogger
Share code xóa bỏ hiện thị khoảng trống của Google Adsense

Ok bắt đầu thui!

Bước 1: Truy cập trang quản trị của Blogger và vào phần chỉnh sử HTML, sau đó tìm đến thẻ ]]></b:skin> và thêm đoạn code CSS dưới đây vào phía trên nó:

      

/* Unfilled Ads */ ins.adsbygoogle[data-ad-status="unfilled"]{display:none !important}

  

Lưu ý: Mã này chỉ dành cho Google Ads mới hoạt động được.

Lưu ý: Mã này không ảnh hưởng đến doanh thu của Google Ads và Seo.

Vậy là xong, để biết được có thành công hay không thì các bạn phải gắn code bên Google ads:

Demo:


Nếu bạn muốn chia sẻ lại lên blog bạn thì vui lòng nhớ ghi nguồn.

Copyright © Ngô Vi Minh Hiếu

Post a Comment

Cookies Consent

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Cookies Policy

We employ the use of cookies. By accessing Lantro UI, you agreed to use cookies in agreement with the Lantro UI's Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.