Đối tác của ANewPlus ANewTips Xem Ngay!

Cevta số liệu thống kê - phần 1

 HI mọi người mình đã quay trở lại rồi đây.Blog mình cũng đã được lập hơn 4 tháng.Và đây là viết thống kê đầu tiên.

-Blog có hơn 30 bài viết.
-Lượt view khá ổn-Blog đã được duyệt ads và gg news.

Kết quả cho thấy blog đang phát triển,thời gian tới mình sẽ phát triển thêm.

Post a Comment

Cookies Consent

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Cookies Policy

We employ the use of cookies. By accessing Lantro UI, you agreed to use cookies in agreement with the Lantro UI's Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.