Đối tác của ANewPlus ANewTips Xem Ngay!

Share code css chống copy bài viết.

 Hi,bạn đã bao giờ bất lực khi bài mình viết bị người khác copy chưa? Để giải quyết điều đó hôm nay mình share cho mọi người code chống copy bài viết.
Ok bắt đầu thui

Bước 1: Các bạn chèn đoạn code bên dưới trước thẻ </body> :

<style type='text/css'>
/*Chặn copy*/
.post{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-ms-user-select:none;-moz-user-select:none;}
/*Cho phép copy*/
.post blockquote,.post pre,.post code,.post span,h1{-webkit-touch-callout:text;-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-ms-user-select:text;-moz-user-select:text;}
</style>

Bước 2: Các bạn lưu lại thôi:

Nếu bạn muốn chia sẻ lại lên blog bạn thì vui lòng nhớ ghi nguồn.

Copyright © Ngô Vi Minh Hiếu

Post a Comment

Cookies Consent

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Cookies Policy

We employ the use of cookies. By accessing Lantro UI, you agreed to use cookies in agreement with the Lantro UI's Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.